• HeidiKolsto

Er Ulikelønn Og Lønnsgap Fremdeles Noe Å Bry Seg Om?

Selv om forskningen og statistikken viser at likelønn fremdeles er et problem og at vi fremdeles har et lønnsgap mellom kvinner og menn, er det mange som ser på det som en myte og ikke et alvorlig problem. La oss se på ulike studier på emnet og hvilke konsekvenser dette gir.Hvordan defineres gapet?

Når folk snakker om lønnsgapet så refererer de enten til gapet eller det justerte gapet.

Lønnsgapet i seg selv viser lønnsforskjellen mellom kvinner og menn totalt sett.

Det justerte lønnsgapet er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn justert for stillingsprosent, karrierevalg osv. Dette justerte lønnsgapet er ofte mindre enn det ujusterte.


Underrepresentasjon og diskriminering også fra myndighetene

Det handler altså ikke bare om forskjellen i lønn. Lønnsgapet handler også om underrepresentasjon i høy inntekts jobber og mer deltidsstillinger for typiske kvinneyrker.

Men kan argumentere med at deltid ikke handler om diskriminering mer eget valg, men det er hevet over enhver tvil at eksempelvis omsorgsyrkene har problemer med å rekruttere menn nettopp på grunn av utstrakt bruk av deltidsstillinger. Det jeg synes er aller verst at de som nytter flest deltidsstillinger er staten, selv om alle politiske parti har programfestet at de vil arbeide for en større likestilling. Et annet eksempel er det statlige barnevernet (BUFdir) som opererer med “freelance kontrakter”. Hadde vi i en privat bedrift presentert slike arbeidskontrakter så hadde vi blitt smurt utover VGs forside og sannsynligvis blitt fengslet. Forskjellen mellom hvilke regler som gjelder avhengig av om man er en del av den bestemmende del av folket eller en del av de som blir bestemt over, kommer frem i stadig flere saker og er verd en egen bloggpost- men jeg skal ikke ta den her.Statistikken

Globalt så har det ikkejusterte lønnsgapet blitt redusert noe de siste år fra 0,74 - 1 i 2015 til 0,82 - 1 i 2021. Men det som er overraskende er at det justerte gapet nesten ikke har endret seg (fra 97-1 til 98 - 1 i samme tidsrom), heldigvis ser vi en liten endring blant yngre arbeidstakere. I Norge så ligger den justerte forskjellen på menns og kvinners lønn på mellom 6 og 20%, det er overraskende størst forskjell i de best betalte jobbene.

En annen undersøkelse viser at om man sammenligner kvinner og menn som er like gamle, har like lang utdanning og har sammenlignbar tilknytning til arbeidslivet, så har kvinner en inntekt som er mellom 20 og 30 prosent lavere enn menns.


Konsekvensene

Den største konsekvensene av lønnsgapet er at kvinner gjennom livet har et dårligere utgangspunkt for å forsørge seg og sin familie, noe som blir ekstra alvorlig når vi ser at antall enslige forsørgere går opp. Men det fører også til at kvinner har et dårligere utgangspunkt når man trer inn i pensjonstilværelsen, mindre poeng for offentlig pensjon og mindre muligheter for å spare opp til egen pensjon.


Vi får bare håpe at ting endrer seg og sette lit til den yngre generasjonen, med dagens fart kan det fort ta et par generasjoner før vi er i mål.


Har du opplevd lønnsdiskriminering? Kanskje du kan gjøre litt for å sikre deg uansett, har du lest min bloggpost om passiv inntekt?

3 visninger

Få melding når det kommer flere blogginnlegg

Takk, du får en epost når det kommer et nytt innlegg